PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ

thumbnail
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ
PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI - AREÁL KOZÍ FARMY - BŘEZÍ U BLATNÉ

Popis nabídky

Vážení přátelé,

nabízím k prodeji zemědělskou usedlost i s pozemky o výměře 27.000 m2. Na pozemku se nacházejí 4 stodoly, 2 chlévy, špejchar, rodinný dům a výrobní závod na sýry, dále je součástí prodeje i rybník na pozemku a 3.200 m2 stavebních pozemků. Na objekt Kozí Farmy a rodinného domu je vydané platné stavební povolení na rekonstrukci, včetně projektové dokumentace. Dále je možné napojení na přípojku plynu na hranici pozemku.

Pro více informací se podívejte na www.kozifarmabrezi.cz
OBJEKT KOZÍ FARMY

Výrobu si můžete prohlédnout v níže přiložené virtuální prohlídce, léta byl provozován předchozími majitely v souladu s předpisy EU. V podkroví je možnost vybudování půdní vestavby.

ŠPEJCHAR

V areálu se nachází objekt bývalého špejcharu, vhodný k přebudování na společenskou zábavu případně k vybudování dalších ubytovacích kapacit.


RODINNÝ DŮM

Další stavbou na pozemku farmy je rodinný dům s vydaným platným stavebním povolením k rekonstrukci. V současné době se dům vyklízí a připravuje k rekontrukci.

ZBOŘENIŠTĚ

Naproti rodinnému domu se nachází zbořeniště o výměře 149 m2.


PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ STODOLA

Ve svahu nad rodinným domem se nachází původní dřevěná stodola z dubových trámů, datovaná někdy kolem roku 1800.

NOVÁ STODOLA

Nová stoola navazující na stavbu původní dřevěné stodoly, s přístupem z hlavní silnice.


Vedle dvou stodol se nachází udržovaný ovocný sad.


STAVEBNÍ POZEMKY

Procházkou ze sadu se dostaneme na 3.200 m2 stavebních pozemků. Jsou určeny k zástavbě dle územního plánu je zde možno vybudovat:

- stavby rodinných domů
- stavby bytových domů
- stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální
služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu, stavby pro veřejnou správu, stav-
by a zařízení pro obchodní prodej, stavby pro tělovýchovu, stavby pro sport, stavby pro
ubytování, stavby pro stravování, stavby pro nevýrobní služby
- stavby pro rodinnou rekreaci
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-
stávky, přístřešky, drobné sakrální stavby (kříže, kapličky), prvky drobné architektury a
mobiliáře, veřejná zeleň, veřejná WC apod.

PASTVINA

Ze stavebních pozemků projdeme na pastvinu, kde se nachází původní objekt chléva.

RELAX ZÓNA S RYBNÍKEM

Na pastvinu plynule navazuje klidová zóna s vlastním rybníčkem.


LOUKY

Od rybníku projdeme koelm aleje vzrostlých stromů na rozlehlé louky.

ZBOŘENÁ STODOLA

Z louky se kolem rybníčku dostaneme ke staré stodole bez střechy, která díky svojí poloze je vhodná k vybudování společenského sálu.


Zkušený realitní makléř Tomáš Černohorský je připraven se vám věnovat během osobní prohlídky, zodpovědět vaše dotazy, zprostředkovat financování a zajistit bezchybný servis, pokud se rozhodnete tuto nemovitost koupit.

Budu se těšit na osobní setkání!
Tomáš Černohorský

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky 0107 Lokalita Obec Březí Ulice skryto Cena Cena objektu 11 990 000
Ing. Tomáš Černohorský
Ing. Tomáš Černohorský jednatel společnosti +420 773 433 333 cernohorsky@goldgeo.cz Další nabídky makléře
Kontaktujte nás
lname: fname: email:
Poloha zadaná inzerátem je obec